User
×

ที่หมู่บ้านสามารถมาเที่ยวได้ทุกเดือน ทุกฤดูกาล 

  1. ฤดูร้อน เที่ยวลำธาร ชมนก ชมรอยเท้าไดโนเสาร์
  2. ฤดูฝน เที่ยวแปลงนา เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ ชมสวนมะไฟ
  3. ฤดูหนาว เที่ยวฮีตสิบสอง คลองสิบสี่, งานประเพณีบุญกระธูป ที่ 1 ปี มีครั้ง ซึ่งเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุด และกิจกรรมการเกษตร
  4. มีโฮมสเตย์ไว้สำหรับรับรองผู้ที่สนใจพักค้างคืนเพื่อดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตในหมู่บ้าน

เส้นทางเที่ยวชุมชน  

  1. กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน  เดินป่าดูพืชสมุนไพร  
  2. กลุ่มดูนก เรียนรู้สายพันธุ์นก  
  3. กลุ่มธรรมะ  'วัดป่าสุขะโต'  การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงธรรม เชิงธรรมชาติ เชิงผจญภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา แต่ปัจจุบันเน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ คือ การท่องเที่ยว พักผ่อน ลักษณะ Workshop เรียนรู้การทอผ้า ปลูกผ้า ย้อมผ้า และนำผลงานกลับไปด้วยได้ หรือมาร่วมปลูกผัก ดำนา เกี่ยวข้าว ได้ข้าวกลับไปรับประทาน เป็นต้น
     

แกลลอรี่