User
×

  1. ท่องเที่ยวในช่วงปลายฝน ต้นหนาว
  2. กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ม เก็บผัก ตัดแต่งผัก  
  3. ในช่วงต้นปีเดือนมกราคม มีจัดกิจกรรมทัวร์ปรุงรัก ผ่านทางมูลนิธิชีวิตไทย 
  4. ท่องเที่ยว ดูงาน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

หมู่บ้านเคยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้นิตยสาร A Day แบบ 3 วัน 2 คืน  โดยเน้นการกินอยู่แบบวิถีชุมชน มีกิจกรรมดำนา ปรุงอาหารพื้นบ้าน แต่ไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจากบุคลากรมีจำกัด

แกลลอรี่