User
×

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคณะที่มาศึกษาดูงาน คณะทัวร์ หรือกลุ่มชมรมปั่นจักรยาน ในแต่ละปีกลุ่มชมรมปั่นจักรยานจะมาในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  สำหรับกลุ่มนักศึกษาดูงาน หรือคณะทัวร์ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละกลุ่ม  ทางหมู่บ้านมีกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและประเพณีมากมาย เช่น รำวงย้อนยุค พิธีบายศรีสู่ขวัญ การดำนา ทำกับข้าว เดินป่า เก็บเห็ด เก็บผักพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายต่อท่าน จำนวน 300 บาท พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ  และทุกวันศุกร์ภายในหมู่บ้านมีตลาดต้องชม นักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อ กิน ช้อป ของฝากจากชุมชน เวลาทำการของตลาด  12.00 – 18.00 น.

แกลลอรี่