User
×

  1. เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก สามารถเลือกชมได้ทั้งช่วงดำนา ช่วงเก็บเกี่ยว หรือในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
  2. เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชแตงโม ข้าว ผัก และพืชอื่น ๆ
  3. ร่วมงานบุญสู่ขวัญข้าวเดือนสาม

แกลลอรี่