User
×

หมู่บ้านซอง มู แฮง

ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

0    880

 

  ประวัติความเป็นมา

ชนพื้นเมืองเดิมของชาวจันทบุรี เป็นชนกลุ่มน้อยจากเผ่าของหมู่บ้าน 'ซอง' แปลว่า หมู่บ้านหรือชนเผ่า 'มูแฮง' แปลว่า พวกเรา จุดเริ่มต้นหมู่บ้านอินทรีย์เริ่มจากคุณปัท อาชีพพยาบาล ได้พบปัญหาด้านสุขภาพของคนส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วย ป่วยเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น จึงตัดสินใจหันมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ จากที่ตนเองมีสวนอยู่แล้ว

  ไฮไลท์

ในทุกขั้นตอนของการปลูก ใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ การใช้น้ำในบ่อพักน้ำ  มีการสร้างแนวกั้นแถบกันชน มีดอกแหนในบ่อ พร้อมหญ้าเนเปีย อีกทั้งจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านอินทรีย์ เกิดจากคุณปัท ซึ่งเป็นพยาบาล ได้พบปัญหาเรื่องสุขภาพของคนส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร ทำให้เจ็บป่วย เป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น จึงตัดสินใจหันมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นผลผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค

  ผลิตภัณฑ์

ผลไม้ออร์แกนิค

  กิจกรรมพิเศษ

  1. เดินเที่ยวชมสวน และ ถ่ายรูป 
  2. เก็บผลไม้สดจากต้น