User
×

หมู่บ้านหนองเม็ก

ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

1    1529

 

  ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร(ศพก) หรือ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ที่หมู่บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ แห่งนี้ เป็นต้นแบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล คือ Organic Thailand และ IFOAM เป็นโรงเรือนผักอินทรีย์ที่มีตลาดรองรับอย่างที่เรียกได้ว่า ขายดีมาก แห่งหนึ่งในไทย

"อยากให้คนอื่นเห็นว่ามันมีทางรอด จากคนที่เคยเจอทางตัน"
เป็นความรู้สึกว่าถ้าเราทำได้จนเห็นผลสำเร็จจาการทำเกษตรอินทรีย์ ก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ ให้หายจากโรค และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

  ไฮไลท์

ที่นี่ใส่ใจในการปลูก ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ หรือที่ไม่มีการใช้สารเคมี ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่

  1. เก็บผักในช่วงเช้าหรืออุณหภูมิต่ำไม่ร้อนจนเกินไป
  2. นำผักเข้าไปแช่ในห้องเย็นเพื่อหยุดการหายใจของพืช
  3. นำผลผลิตผักที่แช่ในห้องเย็นออกมาแพ็กบรรจุใส่ตะกร้า
  4. แพ็กเสร็จนำเข้าไปแช่ในห้องเย็นรอขนส่ง
  5. ขนส่งผักให้กับทางลูกค้าโดยรถห้องเย็น 

โดยมีลูกค้าหลักคือ Tops Supermarket (ผ่านตัวแทน) และจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น เช่น ตลาดเขียว หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ หน้าศูนย์อาหารบิ๊กซี จังหวัดอำนาจเจริญ  และอุทยานบุญนิยม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

  ผลิตภัณฑ์

ผักสลัด 8 ชนิด, เมล่อน, ไข่ไก่อินทรีย์ เบอร์ 2

  กิจกรรมพิเศษ

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร (ศพก) หรือไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์มได้ ปัจจุบันยังไม่มีที่พักรับรอง