User
×

หมู่บ้านหนองเทา

ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

1    857

 

  ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2549 พระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มชาวบ้านที่ทำการเกษตรจึงได้ยึดหลักปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ จนนำมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนของชุมชน จากจุดเริ่มต้นกลุ่มเล็กๆ จนปัจจุบันขยายแนวความคิดนี้สู่ชุมชนและหมู่บ้านอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักตามปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นที่ตั้ง

  ไฮไลท์

ในชุมชนมีโรงเรือนกลางสำหรับปลูกผักอยู่ 4 โรงเรือน ใช้เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย โดยมีประธานกลุ่ม เป็นการปลูกด้วยระบบอินทรีย์ โดยเน้นจำหน่ายในชุมชนและ ตลาดเพื่อสุขภาพเป็นหลัก อีกทั้งน้ำที่นำมาใช้ยังนำมาจากลำห้วยผับ ซึ่งเป็นลำธารธรรมชาติที่โอบล้อมหมู่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ยังมีการนำไปจำหน่าย ที่ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียวห้างสุนีย์, ตลาดโรงพยาบาลสำโรง, ตลาดโรงพยาบาลมะเร็ง, ตลาดหัวไฮ่ปลายนา เป็นต้น

  ผลิตภัณฑ์

กระเจี๊ยบแดง, ดอกอัญชัน, กระเจี๊ยบเขียว, ผักสวนครัว

  กิจกรรมพิเศษ

เที่ยวตลาดต้องชมหัวไฮ่ปลายนา เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ตลอดปี เที่ยวชมและสัมผัสประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การรำกลองตุ้ม การร้องหมอลำกลอน การตักบาตรเทโว ประเพณีบุญผะเหวด เป็นต้น