User
×

หมู่บ้านริมสีม่วง

ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

1    1892

 

  ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่มีหัวใจเดียวกัน คือ หัวใจอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารพิษ ห่วงใยต่อสุขภาพ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี โดยการนำแนวคิดของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร

  ไฮไลท์

จาก ในปี พ.ศ.  2546 – 2547 มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชซ้ำในพื้นที่เดิมได้ โดยเฉพาะถั่วลันเตา ขิง เมื่อพื้นที่ปลูกพืชซ้ำที่เดิมไม่ได้ ก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายผืนป่าไปเรื่อย ๆ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้คนในชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบใหม่ และหันมาทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

  ผลิตภัณฑ์

กาแฟอาราบิก้า, กะหล่ำปลี, อะโวคาโด

  กิจกรรมพิเศษ

  1. พักโฮมสเตย์ ชิมอาหารพื้นบ้าน โดยโฮมสเตย์มี 2จุด ได้แก่  อะเมโซน และไร่ธนวิช (สวนมะนาว)
  2. กิจกรรมผจญภัย (Adventure)
  3. ชมสวนเกษตร เรียนรู้เกษตรอินทรีย์