User
×

หมู่บ้านทัพไทย

ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

3    3081

 

  ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด เริ่มจากการรวมตัวของเกษตรกรบ้านทัพไทยและเกษตรกรบ้านโคกวัด-โคกทม ด้วยใจที่อยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตน และอยากเห็นครอบครัวและชุมชนมีความสุข ด้วยแนวคิดของกลุ่ม คือการเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมทำ “เกษตรเคมี” มาทำ “เกษตรอินทรีย์” มองเห็นว่าการทำเกษตรแบบเคมีเป็นที่มาของความยากจนและมีผลต่อสุขภาพ ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิม มาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ จึงนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกลุ่มและหมู่บ้านทัพไทย

  ไฮไลท์

ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 105 ของหมู่บ้าน มีขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแปลง ว่ามีการปลูกพืชหลังนาแล้วหรือไม่ เพื่อให้ดินที่ใช้ปลูกไม่สูญเสียแร่ธาตุ และข้าวนี้ยังได้ส่งไปยังร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ เช่น เครือร้านอาหารสีฟ้า, เดรี่โฮม และไปรษณีย์ไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ไปเข้าระบบ E-Commerce ด้วย ทำให้ข้าวที่มาจากหมู่บ้านนี้ ถือได้ว่าเป็นข้าวที่คนรักสุขภาพต้องการอย่างยิ่ง

  ผลิตภัณฑ์

ข้าวขาวหอมมะลิ 105 ,ข้าวกล้องหอมมะลิ 105

  กิจกรรมพิเศษ

  1. ปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
  2. เยี่ยมชม ‘ซแรย์ อทิตยา’ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน 
  3. การพักแบบโฮมสเตย์ ลักษณะคือพักตามบ้านของชาวบ้าน ไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจ มีทำบุญตักบาตร เข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ทำหมูแดดเดียว ปลาส้ม ไข่เค็ม ฯลฯ หลังพักเที่ยงมีกิจกรรม ลงนาข้าว ทำปุ๋ย ปศุสัตว์ ซึ่งสามารถเลือกได้ และรับจำนวนไม่เกิน 50 คน เพราะดูแลไม่ไหว เป็นแบบเช้าไปเย็นกลับ, ค้าง 1 คืน หรือมาพักเป็นเดือนเพื่อศึกษาดูงาน ซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการความรู้

Comment

Piyaporn Seesod
อยากลองไปพักที่หมู่บ้านนนี้สักครั้งค่ะ
07 ม.ค. 2563