User
×

หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย

ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

0    1696

 

  ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย เดิมชาวบ้านไม่มีที่ทำกิน ในปี พ.ศ.2555 จึงได้รวมกลุ่มกันทั้งหมด 33 ครัวเรือน ขอใช้พื้นที่จากหน่วยบัญชาการทหารพิเศษ เรียกว่า "ไร่ทหารสารประชา" เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 200 ไร่ ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน Organic Thailand ในปี พ.ศ.2559

ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้บัญชาการทหารบกได้แบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยกันดูแล และมีข้อตกลงร่วมกันว่าต้องเป็นเกษตรแบบปลอดสาร จนเกิดเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชน

  ไฮไลท์

  1. สมุนไพรเป็นสินค้าขึ้นชื่อ เช่น ขมิ้นชัน หรือที่เรียกว่า 'โอสถพระนารายณ์'
  2. ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยห่างไกลจากสถานพยาบาล จึงคิดว่าควรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อใช้เป็นยาในการรักษาและช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย ผนวกกับพื้นที่บริเวณนี้ เป็นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำ จึงทำให้ดินมีความเป็นด่างสูง มีค่ากลูคูมินนอยสูง 10.9 - 11.5 (สารสีเหลือง) ซึ่งนำมาใช้ในการปลูกเป็นสมุนไพรได้ดี 

  ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร / สินค้าแปรรูป

  กิจกรรมพิเศษ

งานทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล งานประเพณีประจำปี บนพื้นที่ 1,200 ไร่ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นั่งรถรางชมทุ่งทานตะวัน ปั่นจักรยาน กระโดดหอ ถ่ายรูปชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  มีร้านค้ามาออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย  พร้อมจุดกางเต้นท์กว่า 100 ไร่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวมากกว่า 10,000 คนต่อปี ส่วนมากจะมาเที่ยวในช่วงสิ้นปี หรือปลายฝนต้นหนาว ขึ้นอยู่กับแต่ละปีว่าสามารถจัดงานได้ช่วงใด