User
×

ประวัติและความเป็นมา

หมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่มีหัวใจเดียวกัน คือ หัวใจอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารพิษ ห่วงใยต่อสุขภาพ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 – 2547 พบว่ามีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชซ้ำในพื้นที่เดิมได้ โดยเฉพาะถั่วลันเตา ขิง เมื่อพื้นที่ปลูกพืชซ้ำที่เดิมไม่ได้ ก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายผืนป่าไปเรื่อย ๆ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้คนในชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบใหม่ และหันมาทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ จากการนำแนวคิดของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืช 3 – 4 ชนิด การปลูกพืชอนุรักษ์ดินโดยการทำขั้นบันได เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชน โดยกักเก็บน้ำจากน้ำฝนลงใต้ดิน ซึ่งเราสามารถขุดบ่อเองได้โดยไม่ต้องของบประมาณจากภาครัฐ ขนาดของบ่อที่ขุดลงไป ขนาดความกว้าง 1 – 2 เมตร  ลึก 1 ½  – 2 เมตร มีการทำระบบปิดโดยใช้แก้วในการปิดกั้น ซึ่งคนในชุมชนวางแผนร่วมกันว่าจะทำให้ได้ทั้งตำบล

หลักของศาสตร์พระราชาจากที่ตัวเราทำกิน แล้วเริ่มแจกเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นจึงได้เริ่มชักชวนเพื่อนบ้าน เช่น ลุงสบทบ ผู้เป็นเซียนกะหล่ำปลี และเป็นหมอดิน ต่อมาได้เจอเครือข่ายต่างๆ จึงชักชวนมาทำเกษตรอินทรีย์ 

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)  :  216  ไร่ โดยประมาณ
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ  :  ปี 2559  ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้มาเปิดให้ที่นี่เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ จนถึงปัจจุบัน

ผู้นำ หรือคณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน   :   นางสุขกมล จิตสมร  (ป้าแจง) 
เบอร์ติดต่อ : 095 – 6346575
E-Mail/ Line ID  :  095 – 6346575   / 081 – 9622053  
Facebook  :  sukamonjitsamorn

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ  :

 1. SDGs PGS (Lemon Farm) 
 2. มีการรับรองจากกลุ่มแม่โจ้ ที่จะเข้ามาทำการตรวจมาตรฐาน
 3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ อยู่ในระหว่างเตรียมขอรับรองจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรับรองว่ากลุ่มไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่า นอกจากนี้ ได้เคยยื่นเรื่องขอรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แต่ด้วยพื้นที่ที่ทำการเกษตรไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ์ ทำให้ขอรับรองมาตรฐานไม่ได้

ข้อมูลการทำปศุสัตว์ของหมู่บ้าน : ประเภทปศุสัตว์ 

 1. หมูหลุม  (มีเลี้ยงอยู่ 4 ตัว)
 2. ไก่อินทรีย์
 3. ปลา

ขั้นตอนการทำฟาร์มปศุสัตว์
พื้นที่การทำปศุสัตว์  :  ตรงตามข้อกำหนดของ SDGs PGS  หมูหลุม 1 ตัว ใช้พื้นที่ 1.5 ตารางเมตร
อาหารปศุสัตว์  :  อาหารธรรมชาติ  พืชผักธรรมชาติ  หญ้าหวาน  หญ้าเนเปียร์  ต้นกล้วย
มาตรฐาน  :  SDGs PGS อิงตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) 
รูปแบบฟาร์ม  :  แบบกึ่งเปิด – ปิด 
ผลผลิตที่ได้จากฟาร์มปศุสัตว์  :  ไข่ไก่  หมู (ที่เลี้ยงในระบบธนาคาร คือ นำไป 2 ตัว ต้องนำคืน 2 ตัว) 
ข้อจำกัด : อาหารสัตว์ที่ค่อนข้างหายาก เพราะต้องได้รับมาตรฐานอินทรีย์ 

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ในอนาคตมีการวางแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งปัจจุบันมีข้าวไร่ลืมผัว แมคคาเดเมีย แบบอบธรรมชาติและแบบอบเกลือ มีตู้อบขนาดเล็ก ตู้อบไฟฟ้า เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และมีการแปรรูปสมุนไพร ด้วยระบบกวนน้ำตาลทรายและกรองด้วยผ้าขาวบาง พร้อมชงดื่ม 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : ผลผลิตในสวนเกษตรชุมชน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : ทำไร่ส่วนผสม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI: Geographical Indications)
การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์ 

 1. มีการทำระบบน้ำปิดเพื่อกักเก็บน้ำฝน 
 2. ได้รับสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการทำแพ็กเกจบรรจุผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อป้องกันอากาศเข้า แต่ยังสามารถระบายความชื้นได้

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว

 1. พักโฮมสเตย์ ชิมอาหารพื้นบ้าน โดยโฮมสเตย์มี 2 จุด ได้แก่ อะเมโซน และไร่ธนวิช (สวนมะนาว) 
 2. ที่ผ่านมามีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นสนใจที่จะมาเรียนรู้ฟาร์มสเตย์อินทรีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอโครงการให้มาพักและเรียนรู้วิถีชีวิต 5 แปลง 5 คน 
 3. กิจกรรมแอดเวนเจอร์
 4. ชมสวนเกษตร เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

ข้อมูลการท่องเที่ยว
การเดินทางมาที่หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ริมสีม่วง นักท่องเที่ยวจะได้พบกับบรรยากาศที่อบอุ่น พื้นที่ตั้งอยู่เชิงเขารายล้อมด้วยสวนผลไม้แบบผสมผสาน สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักโฮมสเตย์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมการกิน การอยู่ร่วมกันกับคนท้องถิ่น สามารถเดินทางด้วยรถยนต์หรือทางเครื่องบิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลได้จาก 3 ช่องทาง ได้แก่ 

 1. เพจเฟซบุ๊กของชุมชน 
 2. เว็บไซต์ของจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 3. เกษตรจังหวัด สามารถท่องเที่ยวได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

จำนวน 216 ไร่ โดยประมาณ

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

นางสุขกมล จิตสมร (ป้าแจง)

เบอร์ติดต่อ :

095–634-6575


รูปภาพ