User
×

ประวัติและความเป็นมา

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร(ศพก) หรือ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ที่หมู่บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ แห่งนี้ เป็นต้นแบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล คือ Organic Thailand และ IFOAM เป็นโรงเรือนผักอินทรีย์ที่มีตลาดรองรับอย่างที่เรียกได้ว่า ขายดีมาก แห่งหนึ่งในไทย

คุณจำปา ประธานกลุ่มฯ เล่าว่าสมัยยังวัยรุ่นนั้นก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรไฟแรงที่ใช้เคมีในการทำการเกษตรแบบที่ตลาดต้องการเรื่อยมา ชนิดที่ว่าได้เห็นได้กลิ่นสารในผักต่าง ๆ ตามท้องตลาดก็บอกได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด จนกระทั่งเริ่มมีอาการป่วยในโรคของระบบทางเดินอาหาร ทั้งกระเพาะ ไขมันพอกตับ และที่น่ากลัวที่สุดคือ ระยะเริ่มต้นของโรคตับแข็ง เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ที่ชี้ไปในเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม พี่จำปาไม่เชื่อว่าจะเป็นที่เหตุนี้เสียทีเดียว คงจะเป็นเรื่องอาหารการกินด้วย จึงเกิดจุดเปลี่ยน

จากนั้น ปี 2546 ได้รู้จักกับท่านหมอใจเพชร กล้าจน หมอเขียวหรือแพทย์วิถีพุทธวิถีธรรม ท่านศึกษาแพทย์ทางเลือกมาจากไต้หวัน ท่านบอกว่าที่มีอาการอยู่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันนานเท่าใดก็ไม่สามารถหายได้ ท่านแนะนำให้หยุดใช้สารเคมี ให้ปลูกทุกอย่างที่จะกิน และกินทุกอย่างที่ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าการทำเกษตรถ้าไม่ทำด้วยเคมีจะได้กิน หลังจากนั้นได้ไปเข้ารับการอบรม ถึงวิถีการทำเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มอโศก หลังได้ไปศึกษาดูงาน กลับมาก็ตัดสินใจทำเกษตรอินทรีย์ 

ริเริ่มทำกับน้องสาว และเพื่อนบ้าน โดยใช้ระบบห่มดินด้วยฟาง และทำการปลูกทุกอย่างที่จะกิน และกินทุกอย่างที่ปลูก ตามที่คุณหมอแนะนำ ไม่ซื้อผักจากตลาด ไม่ใช้สารเคมี ปรากฏว่า 6 เดือนที่ลงมือปลูก กลับไปหาคุณหมออีกครั้ง คุณหมอได้ทำการอัลตาซาวน์ จึงพบว่าอาการโรคหายไปจึงบอกคุณหมอว่า เนื่องจากปลูกผักอินทรีย์ จากตรงนี้ที่เจอทางตันเรื่องสุขภาพจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ดีเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

"อยากให้คนอื่นเห็นว่ามันมีทางรอด จากคนที่เคยเจอทางตัน"
เป็นความรู้สึกว่าถ้าเราทำได้จนเห็นผลสำเร็จจากการทำเกษตรอินทรีย์ ก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ ให้หายจากโรค และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ปี 2547 เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ก็ทำเกษตรกันเรื่อยมา เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่มีใบรับรองมาตรฐาน ยังเป็นแบบพื้นบ้าน

ปี 2551 ทางพาณิชย์จังหวัด เกิดคำถามว่าทำไม กลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญไม่มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์เลย ที่มีก็ไปขึ้นกับจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ชักชวนกันรวมกลุ่มแล้วมาจัดจั้งเป็นเครือข่ายข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ โดยขึ้นกับพาณิชย์จังหวัด ชักชวนกันมาได้ 13 กลุ่ม ดำเนินการปลูกข้าว และตรวจรับรองแปลงด้วยมาตรฐาน IFOAM โดยพาณิชย์จังหวัดช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย

ปี 2554-2555 เริ่มไปออกบูธที่กรุงเทพฯ และมีโอกาสได้รู้จักกับกลุ่มโครงการผูกปิ่นโตข้าว ดำเนินโครงการนี้ได้ 4-5 ปี ฐานการผลิตมากขึ้น มีหลายๆ ครัวเรือนเข้ามารวมกลุ่ม สมาชิกจึงมากขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และความต้องการจากลูกค้าก็มากตาม ปริมาณผลผลิตที่ได้จนเหมือนจะล้นตลาด แต่ไม่มีช่องทางการขนส่งออกไปยังต่างถิ่นหรือที่กรุงเทพฯ จึงเกิดการช่วยเหลือตามมา

ปี 2556 พาณิชย์จังหวัดให้ความช่วยเหลือด้วยการเปิดตลาดสินค้าอินทรีย์ ที่หอนาฬิกาใจกลางเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดช่วยอุดหนุนซื้อสินค้า

ปี 2558 ได้รับงบสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี มาช่วยสนับสนุนเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อให้ ขึ้นถังสูง วางท่อเมนให้ 3400 เมตร เพื่อสนับสนุนฐานกำลังการผลิต

เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน ลูกค้าต่างชาติและลูกค้ารายใหญ่ก็ตามมา แต่ทางกลุ่มมีกำลังการผลิตที่จำกัด ทำให้สินค้าไม่พอกับความต้องการของลูกค้า

จะเห็นได้ชัดว่ามีหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ในปี 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาดูงานทำให้ได้รับกำลังใจ และคำชื่นชมเป็นอย่างดี  ทั้งยังสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป เพื่อเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้ที่อื่น ๆ ปลูกพืชสอดคล้องกับปริมาณน้ำ-สภาพดินในพื้นที่ แนะให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ปรับตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ คุณจำปาเชื่อว่า ด้วยแรงใจที่อยากจะทำดี ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ดี การคิดดี จึงได้รับสิ่งดีๆ และการสนับสนุนตามมา

ด้านความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์นั้น ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร(ศพก.) หรือ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ที่หมู่บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ แห่งนี้ เป็นต้นแบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล คือ Organic Thailand และ IFOAM เป็นโรงเรือนผักอินทรีย์ที่มีตลาดรองรับอย่างที่เรียกได้ว่า ขายดีมาก แห่งหนึ่งในไทยเลยทีเดียว

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ : ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ, พื้นที่จำนวน 250 ไร่ 
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : 15.930136, 104.749265
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ : ปี 2547 เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ผู้นำ หรือ คณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมชน :  
นางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่ม ศพก.  
โทร. 0918311490

คณะกรรมการ ศพก. ได้แก่

 1. นางจำปา สุวะไกร ประธาน

 2. นายรองชัย ประธาน ที่ปรึกษา

 3. นายมะณีย์ ทัศบุตร รองประธาน

 4. นางจันดา ศาสตราชัย ผู้ช่วย

 5. นางกัลยา ห่อดี เหรัญญิก

 6. นางปนิดา บุบผามาลัย ประชาสัมพันธ์

 7. นายศุภชัย มิ่งขวัญ ฝ่ายการตลาด

 8. นางบุษบา มิ่งขวัญ แผนการผลิต

 9. นางนวลออง เสตจิต กรรมการ

 10. นายคำพา ศาสตราชัย กรรมการ

 11. นายสมปอง สุวรรณพัฒ กรรมการ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ
Organic Thailand และ IFOAM 

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอยู่ในแผนพัฒนา ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ หม่อน (มัลเบอร์รี่) กล้วยหอม ข้าวตัง ปัจจุบันยังไม่เน้นการแปรรูป เนื่องจากกำลังผลิตไม่เพียงพอ แต่อยากส่งเสริมให้รุ่นลูกต่อไปสามารถผลิตได้เพราะมีผลผลิตเพียงพอ เพียงแต่ขาดเครื่องมือบางชนิด เช่น โรงอบ โรงบรรจุ (ปัจจุบันโรงบรรจุได้รับรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร อย.)
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : เมล็ดพันธุ์จากผลผลิตของกลุ่ม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง จนผลิตไม่ทันความต้องการของตลาด

การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์

 1. มีการบริหารที่ดี เป็นโค้ดผู้ผลิต ล็อตที่ส่งเข้ามาตรวจเข้า วันที่รับผักมา รหัสเจ้าของฟาร์ม (สมาชิกกลุ่ม) รหัสผัก เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ ซึ่งผลผลิตที่ขึ้นห้างก็ตรวจสอบตลอด หากเจออะไรก็ตรวจสอบถึงผู้ผลิตล็อตนั้น ๆ ได้ แจ้งได้

 2. การจัดอันดับสินค้า : ไม่มี

 3. ช่องทางการจำหน่ายสินค้า : มีหน่วยงานติดต่อเข้ามา

 4. ยังไม่มีการจัดเตรียมแพ็กเกจในการแพ็คสินค้า

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว

 1. ปัจจุบันยังไม่เน้นด้านการท่องเที่ยว เป็นเพียงลักษณะศึกษาดูงาน ปัจจุบันมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักศึกษาที่มาเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

 2. ไม่มีเรื่องโฮมสเตย์

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

พื้นที่ 250 ไร่

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

จำปา สุวะไกร ประธานกลุ่ม

เบอร์ติดต่อ :

091-8311490 (จำปา สุวะไกร)


รูปภาพ