User
×

พืชสมุนไพร  ( ทั้งสด และแปรรูป )

  1. สมุนไพรเป็นสินค้าขึ้นชื่อ เช่น ขมิ้นชัน หรือที่เรียกว่า 'โอสถพระนารายณ์'
  2. ด้วยพื้นที่อยู่อาศัยห่างไกลจากสถานพยาบาล จึงคิดว่าควรปลูกพืชสมุนไพร เพื่อใช้เป็นยาในการรักษาและช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย ผนวกกับพื้นที่บริเวณนี้ เป็นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำ จึงทำให้ดินมีความเป็นด่างสูง มีค่ากลูคูมินนอยสูง 10.9 - 11.5 (สารสีเหลือง) ซึ่งนำมาใช้ในการปลูกเป็นสมุนไพรได้ดี 

สินค้าที่โดดเด่น คือ

  1. ฟ้าทลายโจร  -  ปลูก 10 ไร่  จำนวน 45 วันตัด แล้วนำไปตากในพาราโบล่า (โรงอบร้อน) ก่อนส่งให้บริษัท สมุนไพรไทย ปัจจุบันยังมีจำนวนไม่พอจำหน่าย
  2. ขมิ้นชัน  -  นำตากแดดประมาณ 3 วัน ก่อนส่งไปที่องค์การ และบริษัท สมุนไพรไทย
  3. มะกำไก่  -  ส่งจำหน่ายให้โรงพยาบาล กิโลกรัมละ 400 บาท (กรณีต้องการซื้อแบบสดหรือแห้งต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน) 
  4. ใบเมี่ยง  -  ส่งจำหน่ายโรงพยาบาลลพบุรี (แพทย์แผนไทย)
  5. ใบตองแฝก  -  ส่งจำหน่ายโรงพยาบาลลพบุรี (แพทย์แผนไทย)

แกลลอรี่