User
×

กระเจี๊ยบ

ในชุมชนมีโรงเรือนกลางสำหรับปลูกผักอยู่ 4 โรงเรือน ใช้เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย โดยมีประธานกลุ่ม เป็นการปลูกด้วยระบบอินทรีย์ โดยเน้นจำหน่ายในชุมชนและ ตลาดเพื่อสุขภาพเป็นหลัก อีกทั้งน้ำที่นำมาใช้ยังนำมาจากลำห้วยผับ ซึ่งเป็นลำธารธรรมชาติที่โอบล้อมหมู่บ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ยังมีการนำไปจำหน่าย ที่ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียวห้างสุนีย์, ตลาดโรงพยาบาลสำโรง, ตลาดโรงพยาบาลมะเร็ง, ตลาดหัวไฮ่ปลายนา เป็นต้น

แกลลอรี่