User
×

ผลไม้ออร์แกนิค

ในทุกขั้นตอนของการปลูก ใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ การใช้น้ำในบ่อพักน้ำ  มีการสร้างแนวกั้นแถบกันชน มีดอกแหนในบ่อ พร้อมหญ้าเนเปีย อีกทั้งจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านอินทรีย์ เกิดจากคุณปัท ซึ่งเป็นพยาบาล ได้พบปัญหาเรื่องสุขภาพของคนส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร ทำให้เจ็บป่วย เป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น จึงตัดสินใจหันมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นผลผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 

แกลลอรี่