User
×

ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ของที่นี่ไม่ใช้ปุ๋ยในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน แต่ใช้พืชต่างๆ ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง แตงโม ฟักทอง แมงลัก เพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารแทน พืชเหล่านี้นอกจากเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วยังสามารถใช้เป็นอาหาร นำเมล็ดไปขาย ฯลฯ ช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง ทำให้ข้าวอินทรีย์ของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น โดยหมู่บ้านได้มีการส่งข้าวอินทรีย์จำหน่ายที่ตลาด กรีน มาร์เก็ต ยโสธร และตลาดโรงพยาบาลกุดชุม อีกทั้ง ที่ชุมชน ที่โรงสี ก็มีร้าน/จุดจำหน่ายสินค้า เช่นกัน
 

แกลลอรี่