User
×

ข้าวอินทรีย์ หอมมะลิ 105

ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ 105 ของหมู่บ้าน มีขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจแปลง ว่ามีการปลูกพืชหลังนาแล้วหรือไม่ เพื่อให้ดินที่ใช้ปลูกไม่สูญเสียแร่ธาตุ และข้าวนี้ยังได้ส่งไปยังร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ เช่น เครือร้านอาหารสีฟ้า, เดรี่โฮม และไปรษณีย์ไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ไปเข้าระบบ E-Commerce ด้วย ทำให้ข้าวที่มาจากหมู่บ้านนี้ ถือได้ว่าเป็นข้าวที่คนรักสุขภาพต้องการอย่างยิ่ง

แกลลอรี่